Privacy Statement
         

Algemeen
Dit Privacy Statement beschrijft hoe de ChatCoach binnen deze website met uw persoonlijke gegevens omgaat. Het beleid van de ChatCoach inzake het omgaan met uw privacy voldoet aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de ChatCoach site zijn verbonden.

Online Coaching
Lees voor meer specifieke zaken ten aanzien van het online coaching deel van de website ons uitgebreide Privacy Reglement hier.

Doeleinden van gegevensverwerking
Wanneer u deze internetsite bezoekt, verzamelt de ChatCoach zowel direct als indirect persoonsgegevens over u. De ChatCoach gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. 
Wanneer u zich inschrijft voor een opleiding, training, cursus of workshop, hebben wij informatie van u nodig zoals uw naam en adres. Voor andere specifieke doeleinden wordt hiernaar gevraagd, wanneer u bijvoorbeeld op de hoogte wilt worden gehouden van onze producten. Deze naam- en adresgegevens worden vervolgens opgenomen in het klantenbestand van de ChatCoach en worden gebruikt om u op de hoogte te houden. Deze verstrekte gegevens zullen nooit geautomatiseerd opgenomen worden binnen het online coaching deel van ChatCoach. Dit is ook in het belang van het doel en strekking van onze dienstverlening die gebaat is bij redelijke anonimiteit. De verstrekte gegevens zijn persoonsgegevens in de zin van wet Bescherming Persoonsgegevens  en worden behandeld met inachtneming van wat in deze wet en in de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald. 

       
 
 
 privacy statement disclaimer