Drie levens?

  17-11-2008 @ 17:00 posted by Ferrie Veen

  Drie levens?

  Op het laatste top-symposium in Amsterdam - georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen – stond de droom, het dromen centraal.

  Wat bleek nu?
  De menselijke hersenactiviteit functioneert feitelijk 24 uur, continu, elke dag.
  Dat betekent zeer waarschijnlijk dat er een voortdurende overgang en wisselwerking plaatsvindt tussen ons denken, verbeelden en dromen.

  Enne… dat er geen absolute scheiding is tussen ons waak- en slaapleven!
  Dit heeft vergaande consekwenties voor coaching en begeleiding.
  De ChatCoach is een instrument waar taal en verbeelding bijna een positie inneemt tussen harde rationaliteit en onze voortdurende stroom van ver-beeld-dingen.
  Leuk om te weten, laten we snel op zoek gaan naar hoe dat allemaal precies in zijn werk gaat.
  Voer voor onderzoekers.

   

  Ferrie Veen