Skip links

ChatCoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens

Contactgegevens

https://chatcoach.nl
ChatCoach, Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82605319
BTW-nummer NL003706166B66
Telefoonnummer +31 641506573

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

ChatCoach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op deze website, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Informatie over uw surfgedrag op verschillende websites (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf deel uitmaakt van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Doeleinden

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens

Als u contact met ons opneemt over onze diensten, kunnen de e-mails die u verzendt informatie over u bevatten, zoals uw naam, adres, leeftijd, geslacht, e-mailadres en uw vraag. Wij gebruiken deze informatie om het volgende te doen:

• In navolging van ons legitieme belang bij het promoten van ons bedrijf, verwerken we uw vragen om u informatie te verstrekken over de diensten die wij aanbieden.
• Dit kan het beantwoorden van uw vraag omvatten, of het sturen van uitnodigingen voor onze evenementen.
• We gebruiken HubSpot CRM om uw e-mailadres en informatie die u tijdens een vraag via de website hebt verstrekt te verwerken, en om u uitnodigingen en promotiemateriaal te sturen. U kunt hier meer informatie vinden over hoe zij persoonsgegevens verwerken: https://legal.hubspot.com/privacy-policy • We kunnen ook vragen verwerken om stappen te ondernemen die u van ons vraagt met het oog op het aangaan van een contract om u onze diensten te leveren.
• U bent niet verplicht om ons enige details te verstrekken, maar als u niet alle benodigde informatie verstrekt, kunnen we u mogelijk niet helpen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@chatcoach.nl en wij zullen deze informatie verwijderen.

Voor welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken. ChatCoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandelen van uw betaling Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ChatCoach analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Omgaan met persoonsgegevens

Geautomatiseerde besluitvorming

ChatCoach neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Het gaat om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. ChatCoach gebruikt verschillende software of systemen: Google Analytics (website-analyse), Google Ads, Ahrefs en HubSpot.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

ChatCoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: We bewaren de gegevens zolang deze een klant van ons zijn. Als een klant geen klant meer is, verwijderen we gegevens die niet relevant zijn voor boekhoudkundige redenen. Hetzelfde geldt voor vacatures. Als iemand niet wordt uitgenodigd voor een gesprek, zullen we de gegevens binnen een redelijke termijn verwijderen. Als iemand op gesprek komt en wordt aangenomen, zullen we de gegevens bewaren.

 

Persoonsgegevens delen met derden

Allereerst houden we uw informatie vertrouwelijk. ChatCoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer we uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen, zorgen we ervoor dat we standaardcontractbepalingen hebben als waarborg voor deze transactie. De informatie wordt bekendgemaakt aan ons personeel, leveranciers of onderaannemers en zakenpartners voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden, op voorwaarde dat zij de informatie niet onafhankelijk gebruiken en ermee hebben ingestemd zich te houden aan de regels die in deze privacyverklaring zijn uiteengezet. Verder kunnen we uw informatie bekendmaken voor zover we wettelijk verplicht zijn dit te doen (wat kan inhouden aan overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties); in verband met juridische procedures of toekomstige juridische procedures; en om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (inclusief het verstrekken van informatie aan anderen voor fraudepreventiedoeleinden).

Cookies of vergelijkbare technieken

ChatCoach maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

• We verwerken deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken en om statistische rapporten op te stellen over die activiteit (bijvoorbeeld uw IP-adres wordt gebruikt om het land te benaderen van waaruit u toegang krijgt tot onze website, en we aggregeren deze informatie zodat we weten dat bijvoorbeeld de meeste bezoekers van onze website uit een bepaald land/gebied komen).
• Deze verwerking is noodzakelijk voor ons om onze legitieme belangen na te streven bij het verbeteren van onze website, door de gebruikerservaring te verbeteren en de website zo gepersonaliseerd en relevant mogelijk te maken. Cookievoorkeuren kunnen worden gewijzigd via onze website; het uitschakelen van bepaalde cookies kan echter voorkomen dat u volledig profiteert van onze diensten en de functionaliteit van de website kan beperkt zijn. Bekijk ons cookiebeleid voor meer informatie.
• Deze informatie wordt niet gebruikt om een persoonlijk profiel van u te ontwikkelen. Alle dergelijke informatie wordt geaggregeerd en anoniem opgeslagen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en om uw toestemming gevraagd om deze te plaatsen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen. Als u gebruik wilt maken van uw recht van bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of als u andere vragen/opmerkingen heeft over gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@chatcoach.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ChatCoach zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Wij wijzen u er ook op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Bij ChatCoach hebben we uw gegevensprivacy in het hoogste aanzien. We hebben maatregelen geïmplementeerd om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Onze geavanceerde beveiligingssystemen en -protocollen zorgen ervoor dat uw gegevens te allen tijde beschermd blijven.

Wij erkennen dat, in de digitale wereld van vandaag, inbreuken en ongewenste activiteiten een trieste realiteit zijn, zelfs met de meest stringente beveiligingsmaatregelen. Daarom, als u zich zorgen maakt over de beveiliging van uw gegevens, of als u misbruik in enige vorm vermoedt, vragen wij u onmiddellijk contact met ons op te nemen. Uw alertheid speelt een cruciale rol in onze voortdurende inspanningen om datalekken te bestrijden en de beveiliging te verbeteren. In deze verbonden omgeving vertrouwen wij op de gezamenlijke waakzaamheid van onze gebruikers om de integriteit van onze systemen en diensten te handhaven.

Neem direct contact met ons op via info@chatcoach.nl. Ons toegewijde gegevensbeveiligingsteam zal uw zorgen grondig onderzoeken en snel handelen om eventuele problemen op te lossen. Uw vertrouwen en vertrouwen in onze gegevensbeschermingsmaatregelen zijn van het grootste belang voor ons.

.

Deze website maakt gebruik van noodzakelijke cookies om de webervaring te verbeteren.